SERVICII

Un factor decisiv in succesul unei companii este flexibilitatea. O companie flexibila prospera intr-un mediu dinamic de piata iar pentru aceasta, externalizarea serviciilor este o necesitate.
The Advisors va ofera o categorie larga de servicii prestate cu profesionalism.
Primavera
Microsoft Project

Urmarirea derularii contractelor prin intermediul sistemelor informatice de management de proiect PRIMAVERA sau Microsoft PROJECT

 

Managementul Investitiilor

Presupune programarea, organizarea, coordonarea, decizia, actiunea si controlul tuturor activitatilor pentru realizarea unei investitii, incepind de la proiectare si pana la receptia finala.

 

Dirigentie de Santier

Dirigintii de santier sunt reprezentanti ai investitorului. Organismele de consultanta internationala nu recomanda ca supravegherea sa fie facuta de ingineri salariati ai investitorului, datorita raspunderilor limitate ale acestora, cat si datorita faptului ca investitorii nu pot angaja diriginti pentru toate specialitatile (arhitectura, structura, materiale, instalatii, ingineri de cost, etc). Se recomanda ca supravegherea lucrarilor in santier sa se faca cu consultanti specializati si care sa angajeze aceasta prestatie pe baza de contract, cu raspunderi ferme privind costul, calitatea si termenele de executie a lucrarilor.

 

Managementul Proiectelor

Ansamblul de activități referitoare la atingerea cu succes a unui grup de obiective. 

 

Proiectare si arhitectura

Servicii complete de proiectare cuprinzand:

- Arhitectura;

- Structura de rezistenta si instalatii

- Urbanism

- Design interior

- Intocmire documentatii si obtinere avize

 

Protectia mediului

Studii de Evaluare a Impactului asupra Mediului

 

Consultanta in Constructii

Servicii complete de management si administrare  a proiectelor de constructii,:

- Organizarea procesului de pre-calificare a contractorilor;

- Organizarea licitatiilor in faza de pre-constructie;

- Supervizarea in timpul executiei;

- Verificarea calitatii lucrarilor executate;

- Testarea materialelor utilizate;

- Finalizarea proiectului si intocmirea Cartii Constructiei

 

 

Proiectare autorizare si supervizare proiecte energie regenerabila

Proiectare, autorizarea si supervizarea executiei investitiilor de producere a energiei verzi provenite din surse regenerabile.

Beneficiem de o experienta bogata si un portofoliu consistent de proiecte autorizate si finalizate.

Protectia mediului
Studii de fezabilitate. Documentatie tehnico-economica pentru licitatii si proiecte in faza SF si PT

Elaborarea Studiilor de Fezabilitate incluzand analiza Cost - Beneficiu si analiza riscurilor ce pot afecta proiectul.

Intocmirea documentatiei tehnico-economica aferente pentru licitatii public si private(Devize pentru proiecte in faza Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic). 

Evaluarea completa a costurilor investitiei si completarea Devizului General.

Analiza financiara
Management financiar

Analiza financiară studiază factorii care au influenţat modificarea rezultatul unui exerciţiu financiar.

Această analiză se realizează în special pentru luarea deciziilor cât mai în cunoştinţă de cauză de catre conducere referitor la viitorul firmei.