Managementul Investitiilor

 

Managementul investitiilor presupune programarea, organizarea, coordonarea, decizia, actiunea si controlul tuturor activitatilor pentru realizarea unei investitii, incepind de la proiectare si pana la receptia finala.

1/7
Etapele ce vor fi parcurse:

 

 • consultanta acordata investitorului pentru studiile preliminare, de pre-fezabilitate si fezabilitate

 • organizarea si asigurarea desfasurarii licitatiilor sau negocierilor concurentiale pentru contractarea proiectarii in toate fazele

 • verificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu cerintele studiului de fezabilitate aprobat si cu prevederile legale in vigoare

 • verificarea modului de asigurare a resurselor financiare si gestiunea acestora pentru cheltuielile legate de pregatirea investitiei

 • organizarea licitatiilor si asigurarea desfasurarii acestora in conformitate cu prevederile legale, in vederea contractarii fazei de realizare a investitiei

 • asigurarea consultantei pentru negocierea si incheierea contractelor de executie si furnizare a echipamentelor, utilajelor, dotarilor, etc.

 • intocmirea programului de realizare a investitiei

 • organizarea , coordonarea si controlul realizarii programului

 • organizarea si controlul activitatii de dirigentie de santier

 • efectuarea serviciului de dirigentie de santier conform prevederilor legale in vigoare

 • verificarea asigurarii resurselor financiare necesare, conform programului de realizare a investitiei si a contractelor incheiate

 • verificarea respectarii clauzelor contractuale incheiate cu antreprenori si furnizori

 • gestiunea contractelor

 • organizarea si asigurarea desfasurarii receptiei la terminarea lucrarilor conform prevederilor legale

 • intocmirea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale

 • organizarea si efectuarea urmaririi comportarii in timp a investitiei pe perioada de garantie, conform prevederilor legale

 • organizarea si asigurarea receptiei finale