Protectia Mediului

 

   Studii complete de Evaluare a Impactului asupra Mediului

 

   Studiile de impact asupra mediului (SI) sunt cerute de legislatia de mediu in vigoare in Romania. Ele reprezinta o componenta esentiala a documentatiei depusa pentru obtinerea acordului de mediu. Studiile de impact au ca scop estimarea impactului asupra mediului generat de noi investitii si de modernizarea / retehnologizarea intreprinderilor.

1/5
1/4
1/4
Studii elaborate:

 

 • Studii de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM)

 • Elaborare rapoarte de mediu pentru Evaluarea Strategică de Mediu (ESM)

 • Elaborare bilanţuri de mediu şi documentaţii pentru obţinerea avizului/autorizaţiei (integrate) de mediu

 • Servicii de consultanţă în procedura de autorizare

 • Evaluări de risc

 • Studii de tip „Due Diligence” de mediu

 • Audituri de conformare

 • Planuri de Management de Mediu (PMM) pentru lucrările care urmează a fi executate pe amplasament

 • Servicii de remediere (investigaţii şi proiectare soluţii de remediere)

 • Gestionarea deşeurilor şi managementul substanţelor periculoase

 • Consultanţă în domeniul legislaţiei naţionale şi europene de mediu

 • Elaborare documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei/avizului de gopodărire a apelor

 • Studii tehnice pentru fiecare factor de mediu (aer, zgomot, apă, sol, etc.)

 

 

Consultanta privind Managementul integrat al deseurilor

 

    Investiţiile pentru acest sector vizează crearea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la nivel regional, în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme.

    Oferim consultanta cu privire la derularea cu succes a unor astfel de proiecte, beneficiind de experienta in acest domeniu atat de partea Antreprenorului precum si din partea Beneficiarului.

    

 

 

Infiintarea si intretinerea de plantatii

 

    Specialistii nostrii realizeaza infiintari de plantatii noi de arbori si arbusti, precum si intretinerea unora existente, prin completarea zonelor care prezinta goluri cu puieti noi.