Proiectarea, autorizarea, supervizarea proiectelor de

energie regenerabila

 

       Valorificarea potentialului surselor regenerabile de energie oferă premise reale de realizare a unor obiective  strategice  privind  creşterea  sigurantei  in  alimentarea  cu  energie  prin  diversificarea surselor şi diminuarea ponderii importului de resurse energetice respectiv, de dezvoltare durabilă a sectorului energetic şi protejarea mediului înconjurător.

       Siguranta alimentării cu energie a consumatorilor este asigurată in mod obligatoriu  prin luarea in considerare a importurilor, in conditiile liberalizării pietei de energie şi in conformitate cu nevoia stringentă de atenuare a impactului asupra mediului climatic planetar.

1/11

    Pe plan mondial, se constată in ultimii ani o preocupare tot mai mare a Uniunii Europene privind promovarea surselor regenerabile de energie. În mod deosebit se constată în Europa, dar şi pe plan mondial, o dezvoltare accelerată a tehnologiei de producere a energiei electrice în instalaţii eoliene si fotovoltaice care determină şi crearea unui mare număr de locuri de muncă în industria şi serviciile de profil.

    Specialistii nostri au proiectat si autorizat proiecte de energie regenerabila (in special instalatii eoliene), cu o capacitate insumata de 3155 MW. Majoritatea acestora sunt amplasate in judetul Tulcea, beneficiind de cele mai bune conditii naturale necesare functionarii.

    Experienta bogata in acest domeniu ne da posibilitatea realizarii rapide a proiectelor. Intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor si autorizatiilor aferente se face respectand toate normativele impuse de legislatia in vigoare, garantand obtinerea acestora in cel mai scurt timp posibil.

   Primul pas dupa manifestarea interesului in a dezvolta un proiect de energie regenerabila il reprezinta identificarea amplasamentului optim.

 

Amplasarea acestor instalatii se face in baza unor studii tehnice de specialitate oferite de compania noastra:

-studii topografice,

-studii geotehnice,

-studii de vant,

-studii de insorire,

-studii privind impactul asupra mediului,

-studii de urbanism – faza plan urbanistic zonal (PUZ),

-studii de solutie pentru racordarea parcurilor eoliene la SEN,

-studii de specialitate asupra patrimoniului cultural din zona.

     Odata desemnat amplasamentul, va asistam in procesul de securizare din punct de vedere juridic al terenurilor pe care se vor monta echipamentele (cumparare, concesiune, etc.).

     In functie de rezultatele studiilor de specialitate vom alege impreuna cu Dumneavoastra furnizorul echipamentelor, in urma acestei etape, fiind posibila continuarea intocmirii documentatiilor tehnice aferente realizarii investitiilor. Se vor finaliza documentatiile tehnice pentru obtinerea autorizatiei de constructie ale instalatiilor si ale drumurilor interioare de acces. Specialistii nostri vor realiza si documentatia detaliata referitoare la toate aspectele legate de executie ( proiecte de fundatii turbine eoliene, fundatii panouri fotovoltaice, proiect drumuri interioare, documentatie racorduri electrice, statii de transformare, etc.).

     Suntem alaturi de Dumneavoastra si in urmatorii pasi ai proiectului, oferindu-va consultanta in alegerea si desemnarea Antreprenorului ce va fi responsabil cu executia parcului eolian / fotovoltaic. Avand o bogata experienta in supervizarea proiectelor de acest gen, putem analiza si optimiza graficul de executie si bugetul propus, identificand cele mai bune tehnologii si cele mai avantajoase surse de resurse, astfel incat realizarea investitiei sa se faca intr-un termen scurt si la preturi corecte.

    The Advisors va ofera siguranta unui parcus fara probleme a proiectului de la faza incipienta de idee si pana la punerea in functiune.